CSR Factory


CSR-konsulterna som hjälper företag att bygga in ansvarstagandet som en naturlig del i företagates strategi och kärnverksamhet

Ett hållbart CSR-engagemang

Företag förväntas idag tänka klokt och agera i en rad olika frågor med humana förtecken. Länge har företagskultur, värderingsstyrning  och ledarskap setts som nyckeln till framgång. Globalisering och uppluckrade gränser mellan marknadssektorerna har bidragit till att kartan nu ritas om. Idag ligger det sociala och etiska ansvarstagandet i blickfånget. 

Medarbetare och intressenter ställer allt högre krav på kontinuerlig kommunikation - det räcker inte längre att läsa om företagets ansvarstagande i årsredovisningen. Människor vill känna sig delaktiga. Hur gör man för att involvera medarbetarna i det sociala ansvarstagandet? Hur synkar man satsningarna med företagets strategi? Behövs andra typer av aktiviteter för att kommunicera ett hållbart socialt engagemang?

 

Företagsutveckling där hjärta och affärsmässighet möts

CSR Factory är en resurs som hjälper företag att bygga in det sociala ansvarstagandet som en naturlig del i strategi och affärsplan.

Vi fungerar även som länk mellan våra kunder och organisationer som skapar samhällsnytta - en aktör som förstår och identifierar företagets önskemål och kan koppla det till rätt sociala engagemang. CSR Factory gör det enkelt att komma igång, utveckla och optimera effekten av det sociala ansvarstagandet.

Vi bidrar med verktyg som integrerar de humana frågorna med företagets affärsmål och dessutom synliggör värderingar, stärker företagskulturen och skapar dialog. Företagsutveckling där hjärta och affärsmässighet möts.

 

”Goodwill by good will”

Vår vision är att socialt ansvarstagande blir till en norm i samhället - vi växer alla av att göra gott! Vi på CSR Factory är övertygade om att organisationer blir starkare av att låta mänskliga värden vara en naturlig del av affärsutvecklingen - ”goodwill by good will”.

 

Bridgingthegap_be the change.png

 

CSR Factory - en del av

Affärsutveckling, innovation och social hållbarhet

Nyckeln till att bli och hålla sig framgångsrik är att sikta på definierade mål, hålla en stadig förändringstakt och navigera rätt. Vi på Bridging the Gap hjälper er att lyfta blicken, att identifiera er framtida framgång, vi hjälper er att fokusera, utveckla hållbara strategier och att gå från ord till handling.

Kultur och struktur
Vi anser att framgång, konkurrenskraft och långsiktig hållbarhet skapas där kultur möter struktur. Där bemötande, motivation, ledarskap och värderingar möter tydliga och attraktiva mål, effektiva arbetsflöden och ordning och reda.

Social hållbarhet
Vår vision är hållbara människor, i hållbara organisationer, i hållbara samhällen. För att nå detta behöver vi ta ett helhetsperspektiv, ett holistiskt synsätt, oavsett om vi ser på samhället som helhet eller på en organisation med funktioner, avdelningar, grupper och individer. Vi behöver börja bygga broar. Broar mellan samhällssektorer, broar mellan olika aktörer broar mellan avdelningar. Kort sagt broar mellan människor.

Vi är er utvecklingsresurs
Vi på Bridging the Gap är er resurs för att driva ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Vill ni fokusera på affärsutveckling, innovation, era egna processer eller mänsklig utveckling som individers motivation och drivkraft – vi matchar ett upplägg som passar era utvecklingsmål. Med våra perspektiv, erfarenheter och nätverk ger vi er fokus, struktur, kompetens och impulser och det som kännetecknar oss på Bridging the Gap är nyfikenhet, energi och fokus. Vi öppnar dörrar, bygger broar och skapar nya möjligheter. Kanske viktigast av allt, vi hjälper er att gå från ord till handling.